Συμμετοχή του σχολείου μας στο Φεστιβαλ ΕΣΥΝ

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΝΥΧΤΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 
ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ